s@ꗗ


k k꒬ kĒ꒬
kĒ꒬ kĒO V
V꒬ V V꒬ V VO
V V꒬ V V꒬ V
VO єV єV꒬ єV єV꒬
єV єVO V V꒬ V
V꒬ V VO Ԓ Ԓ꒬
Ԓ ԒO Ԓ꒬ Ԓ _
_꒬ _ _O _꒬ _
h h꒬ h hO h꒬
h ޖؒ ޖؒ꒬ ޖؒ ޖؒO
ޖؒl ޖؒ꒬ ޖؒ ԔV ԔV꒬
ԔV ԔVO ԔVl ԔV꒬ ԔV
O l
ܒ ^V ^V꒬
^V ^VO ^Vl ^Vܒ ^VZ
^V꒬ ^V F쒬 F쒬꒬ F쒬
F쒬O F쒬l F쒬ܒ F쒬Z F쒬꒬
F쒬 F쒬O sV sV꒬ sV
sVO sVl sVܒ sVZ sV꒬
sV sVO sVl sVܒ b㒬
b㒬꒬ b㒬 b㒬O b㒬l b㒬꒬
b㒬 b㒬O b㒬l b㒬ܒ
咬꒬ 咬O 咬l 咬꒬
咬O 咬l h@ h@꒬
h@ h@O h@꒬ h@ h@O
h@l V V꒬ V VO
V꒬ V VO Vl n
n꒬ n nO n꒬ n
nO nl ю ю꒬ ю
юO ю꒬ ю юO юl
V݉ƒ V݉ƒ꒬ V݉ƒ V݉ƒO V݉ƒl
V݉ƒ꒬ V݉ƒ V݉ƒO V݉ƒl V݉ƒܒ
엷Ē 엷Ē꒬ 엷Ē 엷ĒO 엷Ē꒬
엷Ē 엷ĒO 엷Ēl 엷Ēܒ
씼꒬ 씼O ^꒬ ^
^O ȋʈ꒬ ȋʓ ȋʎO ȋʎl
hʈ꒬ _ʈ꒬ Zg꒬
Zg lʈ꒬ lʎO lʎl
tFVc k|FVc |FVc @ @

QWN@sVΏƈꗗ@@@@@@@